Homborsund Nærmiljøsenter

Se en presentasjon av mulighetsstudiet her gjort av Trollvegg.

Den lokale Jokeren i Homborsund trenger en fornyelse. I stedet for å «bare» bygge et nytt bygg med et tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser, ønsket matbutikken, Just Invest As og Gilje Byggrådgivning AS å benytte anledningen til å gjøre noe helt spesielt. I et hvert lokalsamfunn er lokalbutikken en sentral møteplass, og hovedvisjonen for planene for Homborsund Nærmiljøsenter er at det skal bli et sted for hele lokalbefolkningen.

Planen for Homborsund Nærmiljøsenter er pr idag vedtatt tatt med i kommuneplanens arealdel. Veien videre nå er å få på plass en reguleringsplan for området. Denne prosessen startet 14. oktober 2019.